Ga naar de inhoud

Hart boven Hard Brussel is een onafhankelijk burgerinitiatief dat Brusselaars wil verbinden die geloven dat er wel een alternatief is voor de maatschappelijke problemen waar we momenteel tegenaan lopen. Hart boven Hart Brussel baseert zich op Artikel 23 van de Belgische grondwet: ‘Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden.’

De lokale kern in Brussel is voornamelijk bezig met de wooncrisis die we in Brussel, maar ook in Wallonië en Vlaanderen momenteel ondergaan.

Verschillende leden van Hart boven Hard Brussel zijn dan ook betrokken bij de Housing Action Day en de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW). Daarnaast steunt de actieve kern ook sterk de nationale evenementen van Hart boven Hard.


Een greep uit de meest recente activiteiten:

  • Actie bij opening Immo-beurs in Tour & Taxis (september 2022)
  • Housing Action Day 2022 (maart 2022)
  • Door to Door acties in Etterbeek en stad Brussel (Anneessenswijk) (Tweede helft 2021)
  • Manifestatie voor betaalbare huisvesting bij het Brussels Parlement (openingszitting), i.s.m. verschillende huisvestingsverenigingen (september 2020)
  • Verspreiding affiches “Brux-sel solidair, samen overwinnen we corona” (mei 2020)

Had je je graag aangesloten bij deze groep? Stuur dan een mailtje naar henry.baeten@telenet.be.

Nieuws van Brussel