Ga naar de inhoud

“Hartenwens: een thuis voor iedereen.” Dat was in 2021 de titel van de Alternatieve Septemberverklaring van Hart boven Hard. Wonen is een grondrecht. Maar het is er slecht mee gesteld. De woonstatistieken gaan diep in het rood. Betaalbaar en degelijk wonen is een grote sociale kwestie geworden.

Een thuis voor iedereen

In Vlaanderen kost de huur van een gemiddeld appartement bijna 800 euro en toch is bijna de helft van de private huurwoningen gebuisd voor kwaliteit. Intussen staat een kwart miljoen huishoudens op de wachtlijsten voor een sociale woning.

De wooncrisis is een veelkoppig monster: groeiende wachtlijsten op de sociale huurmarkt, dure ondermaatse woningen, vaak van slechte kwaliteit op de private huurmarkt, zotte energieprijzen, discriminatie, dak- en thuisloosheid, …  Voor een effectief recht op wonen moet de samenleving de woon-sleutels dringend in handen pakken.

Hart boven Hard staat vierkant achter Woonzaak. Dat is een onuitgegeven coalitie tussen tientallen middenveldorganisaties. Woonzaak trekt naar de rechtbank om van het beleid het grondrecht op wonen af te dwingen. Het is het begin van een brede beweging van onderuit voor een radicale verbetering in het woonbeleid.

In de kou

Die schaarste zorgt voor concurrentie en dat zorgt dan weer voor uitsluiting en discriminatie. Huurders van een sociale woning krijgen allerlei nieuwe voorwaarden opgelegd. Voortaan krijgen huishoudens met een ‘lokale binding’ voorrang. Nieuwkomers en mensen in armoede blijven zo in de kou staan. De nieuwe regeling zal dak- en thuisloosheid in de hand werken.

Geld voor wonen

Wonen betaalbaar en duurzaam maken vraagt om grote investeringen in de private en sociale huurmarkt. We hebben daarvoor een beleid nodig dat niet met de handen in de schoot blijft zitten. De beste garantie is: als overheid zelf investeren. Investeer als een eerste stap de jaarlijkse 1,8 miljard van de vroegere woonbonus in het woonrecht van de lagere inkomens.

Zet jij je graag in voor een beter woonbeleid? Stuur dan een mailtje naar nore@hartbovenhard.be

Doordenkavond over Wonen in Antwerpen

Nieuws over Wonen