Ga naar de inhoud

Hart boven Hard is actief rond een waaier van maatschappelijke thema’s. Doorheen de jaren zijn er verschillende succesvolle campagnes opgesteld om deze thema’s op originele en ludieke manieren aan te brengen.

Lopende campagnes

Het Groot Verzet is een campagne van Hart boven Hard samen met middenveldorganisaties, vakbonden en de cultuursector. We merkten dat er veel bezorgdheid is onder de bevolking over de verrechtsing. De samenleving wordt steeds killer, sociale sectoren worden kapot bespaard en er slapen nog steeds mensen op straat. Mensen die zich tegen deze tendensen verzetten, hebben vaak het gevoel dat ze het alleen moeten opnemen tegen de grote reus van het opkomende extreemrechts. Maar we zijn niet alleen. Het Groot Verzet wil dat duidelijk maken. 

Voorbije campagnes

Hoe vaak horen we het niet: “Er is geen geld voor loonsverhoging, voor sociale woningen, voor de pensioenen, voor meer personeel in de zorg, voor beter openbaar vervoer, voor cultuur, voor een doortastend klimaatbeleid, voor de opvang van asielzoekers”?

Die dooddoeners willen we de wereld uit. Het gaat niet over de betaalbaarheid, maar over politieke keuzes. Het gaat over welke samenleving we willen. Daarom lanceert Hart boven Hard de campagne ‘Er is wél geld’. Sensibiliserend en mobiliserend. De campagne wil niet enkel dooddoeners ontkrachten en het bewustzijn aanscherpen, maar ook organiseren en mobiliseren voor sociale en ecologische alternatieven. Het gaat niet over een beetje meer geld voor sociale woningen, beter waterbeheer, hogere minimumlonen… wel over een radicaal andere economie, gericht op het welzijn van iedereen en niet op het profijt van enkelen.

Kunstenaarsplatform State of the Arts (SOTA) en Hart boven Hard sloegen de handen in elkaar voor een uniek experiment. Van het najaar 2020 tot eind 2022 brachten wij zo veel mogelijk mensen in heel Vlaanderen, over alle verschillen heen,  één-op-één met elkaar in gesprek. Vanuit al die ervaringen maakten we een toolbox, die we beschikbaar hebben gemaakt voor iedereen die een dialoog wil organiseren. Ook iets voor in jouw gemeente, jouw straat of je lokale Hart boven Hard-groep?

‘Samenstraten’ is de actie waarmee burgerbeweging Hart boven Hard de solidariteitsinitiatieven omarmt en aanmoedigt. Honderden straten registreerden zich als ‘Samenstraat’. Zij slaan de handen in elkaar om na corona ook nog een paar andere virussen weg te krijgen.

Artikel 23 luidt “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden”. Hart boven Hard vond het in 2018 broodnodig om dit grondrecht in de verf te zetten. Er werd een grootschalige campagne opgezet, met als kers op de taart de Right(s) Now! betoging waar duizenden mensen en organisaties aan deelnamen.