Ga naar de inhoud

Eco is logisch!

27 klimaattoppen later en toch: de uitstoot blijft stijgen. Ecosystemen worden aan razendsnel tempo verwoest. Heel de wereld wordt geconfronteerd met extreme weerfenomenen. Gevolgen: enorme schade en menselijke drama’s. Het riedeltje van onze politieke, economische en financiële machthebbers klinkt cynisch genoeg al decennialang hetzelfde: een doortastend sociaal rechtvaardig klimaatbeleid is te duur, zal de burger veel geld kosten en onze concurrentiekracht in het gedrang brengen. Wij weten beter:

  • Het wanbeleid zal ons veel duurder komen te staan. De kosten van de klimaatcrisis worden afgewimpeld op burger en samenleving en doorgeschoven naar toekomstige generaties. De kosten door klimaatschade lopen op in de miljarden, nu al. Tel daarbij de vele slachtoffers van luchtvervuiling, psychisch problemen en burn-outs door de deze winst-gedreven samenleving.
  • Er is wel geld. Het wordt alleen niet in de juiste dingen gestoken. Overheden en financiële instellingen blijven ons geld massaal investeren in fossiele brandstoffen. Ze klampen zich vast aan een economisch verslindend systeem, waar de winsten voor grote bedrijven en hun aandeelhouders zijn.
  • Als er snel op grote schaal geld gemobiliseerd kan worden tijdens de bankencrisis en de coronacrisis, dan moet dat ook kunnen om een ecologische ramp af te wenden.

Move Your Money

Met overheidsgeld alleen, kan de transitie niet betaald worden. De financiële wereld beheert het grootste deel van de financiële middelen en beslist op dit moment zelf waar ze die in investeert. Nog al te vaak is dat in fossiele brandstoffen. Move Your Money wil daar een eind aan maken. De campagne moedigt zoveel mogelijk mensen aan om hun geld te verplaatsen naar een duurzame bank, om zo bottom-up druk uit te oefenen op de banken. Daarnaast moet er regelgeving komen om de banken te dwingen hun investeringen in fossiele brandstoffen te stoppen. 

Wil jij betrokken worden bij acties rond klimaat of heb je zelf een idee of een opmerking? Laat het weten aan sara@hartbovenhard.be

Nieuws over Klimaat en ecologie

Move your Money reikte voor het eerst de ‘Fuck the Future Awards’ uit aan de ‘meest vervuilende bank van België’. Door deze prijs willen we de aandacht vestigen op de rol van banken in de opwarming van de aarde.

Meer lezen