Ga naar de inhoud

De werkgroep Zorg om Zorg komt op voor goede, zingevende en verbindende zorg. Door zorgzoekers en zorggevers samen te brengen in burgerplatformen vinden we onze weg naar de inspirerende zorgpraktijken en urgente pijnpunten die aangekaart moeten worden. Deze bevindingen brengen we naar het parlement of, als de politici niet willen luisteren, naar acties in de publieke ruimte.

Sinds 2018 voeren we actie rond Persoonsvolgende Financiering in de Gehandicapten.
In 2022 voerden we een eerste burgerdialoog rond psychisch welzijn.

Wil jij je ook inzetten voor een zorgzamere wereld?
Heb je een vraag voor ons?
Heb je zelf een zorg-thema waarrond je een actie wil opzetten?

Neem contact met ons via zorgomzorg@hartbovenhard.be 

Visieteksten:

Nieuws over Zorg om Zorg