Ga naar de inhoud

Het recente rapport van Oxfam snijdt de adem af. We kunnen er niet omheen. De coronapandemie maakt duidelijk: ongelijkheid doodt. Op dit moment sterven er dagelijks minstens 21.300 mensen door ongelijkheid. Dat is één dode om de vier seconden. 

Mensen stierven omdat ze niet op tijd gevaccineerd waren. Anderen stierven omdat ze niet de nodige medische zorgen kregen door een ondergefinancierde gezondheidszorg en ze geen privézorg konden betalen. Weer anderen stierven van de honger nadat (een deel van) hun inkomen wegviel terwijl hun overheid hen geen sociale bescherming wou of kon bieden.  

Tegelijkertijd werden de rijkste mensen rijker dan ooit en behaalden multinationals ongekende winsten. Het fortuin van 2.755 miljardairs is tijdens de pandemie meer gegroeid dan in de afgelopen 14 jaar. De 10 rijkste mensen bezitten samen meer dan de armste 3,1 miljard mensen. Meer dan ooit is het zonneklaar: #eriswelgeld! 

Doorheen het rapport wordt het ook duidelijk dat ongelijkheid niet alleen de meest kwetsbaren doodt; ze vernietigt de planeet. Zolang economische winst belangrijker blijft dan mensen, stevenen we af op een dode planeet waar economische groei en succes hun betekenis verliezen. 

Radicaal anders, het moet! 

Die wraakroepende realiteit schreeuwt om een radicale ommekeer. Het economisch model moet omgegooid worden. In dat nieuwe model moet het welzijn van mens en planeet centraal staan in plaats van groei en winst.