Ga naar de inhoud

Campagne Hart boven Hard zegt: ‘Er is wél geld’!

Is er geen geld? 

Hebben de verzekeringsmaatschappijen onvoldoende financiële slagkracht om de overstromingsschade te dekken? Hebben ze de voorbije jaren slecht geboerd? Het antwoord is twee maal nee.

De meeste verzekeringsmaatschappijen konden de voorbije jaren riante winsten boeken. Bovendien zijn ze ook allemaal ‘herverzekerd’, waardoor ze op hun beurt vergoed worden wanneer ze grote bedragen moeten uitkeren. 

En toch plafonneren ze het uitkeerbare bedrag (na onderhandelingen met de Waalse regering) op 590 miljoen euro. Dat is ongeveer een derde van de geschatte schade. Bovendien zal de Waalse regering zelf een groot deel van de uitgekeerde schadevergoeding voor haar rekening nemen. 

In een persmededeling van Assuralia, die de verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigt, klinkt het verbloemd: “In samenwerking met de overheid zorgen we voor een volledige vergoeding van alle slachtoffers”. Vrij vertaald: “Wanneer het goed gaat strijken wij forse bijdragen van onze verzekerden op. We maken daarmee dikke winsten. Die keren we deels uit aan onze aandeelhouders en deels leggen we er reserves mee aan. Maar wanneer er serieuze schade moet worden uitbetaald, staan we op de rem en schuiven we een groot deel van de factuur door naar de belastingbetaler.”

Bovenstaand bericht postte Hart boven Hard op 13 augustus 2021 op haar facebookpagina, gevolgd door de hashtag #ErIsWelGeld.

Het is een van de vele verhalen die in de loop van het volgende werkjaar hun weg zullen vinden naar de campagne ‘Er is wél geld’.

CAMPAGNE ‘ER IS WÉL GELD’

Hoe vaak horen we het niet: “Er is geen geld voor loonsverhoging, voor sociale woningen, voor de sociale zekerheid, voor meer preventie in de zorg, voor beter openbaar vervoer, voor cultuur, voor een doortastend klimaatbeleid, voor de opvang van asielzoekers”? Die dooddoener zal de komende tijd wellicht nog luider klinken, nu de staatsschuld tijdens de coronacrisis flink is toegenomen. “Daar moeten we steviger tegenin gaan!”, zo klonk het op de recente Hart boven Hard-dag. Daarom start Hart boven Hard een campagne die sensibiliserend en mobiliserend wil zijn. 

Sensibiliseren wil onder meer zeggen: mythes doorprikken, zoals die van de armlastige verzekeringsmaatschappijen. Met harde feiten de toenemende ongelijkheid aantonen én aanklagen. Twee voorbeelden over wie zich ferm heeft verrijkt met de coronamiserie.  

  • Stéphane Bancel, topman van het biotechbedrijf Moderna zag zijn spaarvarken aangroeien tot 3,2 miljard euro. De aandelen van Moderna zijn, dankzij de vaccinproductie met 550% gestegen! Wie investeerde in de ontwikkeling van het covidvaccin? Wie betaalt de vaccins en de distributie? Wie staat garant voor mogelijke risico’s?
  • In het coronajaar steeg de omzet van Ahold Delhaize met 14 procent naar 74,7 miljard euro. Weet je hoeveel de beloning bedraagt van topman Frans Muller? Hij werd in één jaar 6 miljoen rijker. En het personeel dat die omzet realiseerde, hoe verging het hen? Welnu, de loonkloof steeg er van 99 naar 122. De helden in de winkels en de depots verdienen nu 122 keer minder dan de grote baas. Wie produceert de welvaart en wie gaat er mee aan de haal? Is het normaal dat de regering de maximale loonstijging vastpint op 0,4 procent?

Dit artikel verscheen ook in het ledenblad van Christenen voor het Socialisme (Auteur: Marijke Persoone)