Ga naar de inhoud

In 2018 kondigde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een evaluatie aan van de persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg. Opnieuw kwamen we met burgers – zorgzoekers en zorgverleners – samen in een burgerforum.

Met de nieuw gevormde kerngroep gingen we  naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de werkgeversorganisaties (SOM en Welzijnsverbond), BBTK en LBC – nu ACV-PULS, naar VFG – nu DITO, Onafhankelijk Leven met onze omschrijving van goede zorg. Daarnaast legden we onze vaststellingen bij het actuele reilen en zeilen. We ervaarden herkenning van onze evaluatiepunten. Daardoor aangemoedigd beslisten we deel te nemen aan het VAPH-Congres in juli 2019 en aan de ingang deelden we een pamflet uit, waarin we onze bedenkingen over de effecten van het nieuwe financieringskader uiteenzetten.

We verruimden onze werkgroep verder, na een workshop op een HBH-dag. In maart 2020 – net voor corona toesloeg namen deel aan de vakbondsactie van de zorg met een opgemerkte actie: Ben ik een Beke waard.

Om aansluiting te vinden op een ruimer publiek vertaalden we onze conclusies over het gehandicaptenbeleid in een bevraging die we via facebook verspreidden.

Onze conclusies werden bevestigd en we besluiten een actieplan uit te werken via Zoomsessies. Met ieder die wil deelnemen aan het verdere werk van de werkgroep besluiten  we een nota aan de politici te schrijven, aansluitend op de getuigenissen die aangeven hoe het nieuwe beleid dagdagelijks beleefd wordt. Hieruit volgt een actieweek van 7 tot 15 maart 2022, waarbij we volgende voorstellen voor verandering verspreiden:

  • Een trajectbegeleiding bij de instap in de zorg die toekomstgericht is
   De huidige procedure is helemaal niet afgestemd op kwetsbare personen of hun mantelzorgers. Meer ondersteuning en een eenvoudigere aanvraagprocedure is nodig. En wanneer men – na verloop van tijd – meer zorg nodig heeft of wanneer de naasten minder ondersteuning kunnen bieden, moet men vlot kunnen aanpassen.

  • Een toegankelijke zorg, vandaag en morgen
   Zorg moet voor iedereen met een erkende zorgnood toegankelijk zijn en niet enkel voor de personen met de grootste nood. Weg met de prioriteitengroepen.

  • De samenleving investeert in zorg
   Op die manier zorgen we er solidair voor dat iedereen toegang heeft tot gepaste zorg. We mogen de zorg niet overlaten aan zorgbedrijven, met winst maken als eerste doel in plaats van het leveren van goede zorg.

  • Zorg voor de mantelzorgers
   De kracht van de zorg door de naaste omgeving mag niet misbruikt worden als alibi voor de afbouw van de professionele zorg.

  • Recht op participatie aan de samenleving en recht op privacy
   We willen de herinvoering van het gewaarborgd zakgeld en tussenkomst voor socio-culturele noden. De kamer in een voorziening is geen hotelkamer maar een thuis voor de persoon met een beperking.

  • Investeringen in goede werkomstandigheden
   Voldoende zorgverleners met uiteenlopende expertise zijn nodig voor werkbaar werk en om kwaliteitsvolle zorg te bieden.

De mailing- en facebook-interactie in de actieweek levert nieuwe signalen die we bundelen en meenemen naar het kabinet van minister Beke en het VAPH en naar het Vlaams parlement.