Ga naar de inhoud

De voorbije coronapandemie toonde nog maar eens aan dat psychisch welbevinden een integrale aanpak nodig heeft: preventief en curatief. Hart boven Hard wil die nood hoog op de maatschappelijke en politieke agenda plaatsen. Dat willen we doen door de ervaringen van betrokken burgers een krachtige stem in het debat te geven.

Daarom organiseerden we begin december 2022 een nieuw burgerdialoog. Het was een warme ontmoeting en uitwisseling tussen volwassenen, jongeren, professionals en vrijwilligers die zelf (psychische of andere) zorg nodig hebben/hadden of de nood hiervan zien in de samenleving. Samen bogen ze zich over de vraag wat nodig is om tot ‘goede’ zorg voor het psychisch welzijn te komen. We laten ons door elkaars ervaringen inspireren, om zo actiesporen uit te stippelen, die tot verandering kunnen leiden. Ons einddoel is een breed gedragen en actiegericht beleidsvoorstel voor psychische zorg.

De foto’s en enkele enthousiaste commentaren op de evaluatiefiches vertellen nog meer.

“Samen delen over één onderwerp en samen sporen uitzetten – het is gelukt.”

  “Ik wil meewerken om de brug te leggen naar bestaande initiatieven.”

”Ik wil de aansluiting op het armoedethema mee verzorgen.”

“De eerste stap is gezet. Volhouden is nu de kunst.”

“Samen nadenken: aan wie moeten we wat zeggen? Daar samen over nadenken en het doen! Dat moet het worden.”

De eerste bijeenkomst van een ganse dag met rijke uitwisselingen en intens overleg bracht drie belangrijke actiesporen naar voor:

  • Gelijkwaardigheid en dialoog tussen zorgzoekers en zorgverleners en in netwerken van zorgverleners
  • Inzetten op preventieve zorg en toegankelijkheid
  • Aandacht en zorg voor de leefcontext als referentie voor zorg

Onze huidige voorstellen:

  • Zet hulpverleners niet alleen in vanuit hun specifieke deskundigheid in individuele therapeutische settings, maar ook als ‘facilitators’ in een ecosysteembenadering  die maatschappelijke, laagdrempelige initiatieven voor psychisch welzijn ondersteunen.
  • Bestaande of opstartende ambulante initiatieven moeten beter met elkaar en het hele netwerk van geestelijke gezondheidszorg verbonden worden.
  • Heroverweeg de actuele verdeling van financiële middelen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en stuur bij waar nodig.
  • Zet maximaal in op preventieve en laagdrempelige zorg, vooral bij jongeren en ondersteun initiatief voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
  • Verhoog de maatschappelijke waardering van personen met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Dit zorgt voor groeiende weerbaarheid en herstel.


Ben je hier graag verder bij betrokken?
Stuur een bericht naar zorgomzorg@hartbovenhard.be.