Ga naar de inhoud

De voorbije coronapandemie toonde nog maar eens aan dat psychisch welbevinden een integrale aanpak nodig heeft: preventief en curatief. Hart boven Hard wil die nood hoog op de maatschappelijke en politieke agenda plaatsen. Dat willen we doen door de ervaringen van betrokken burgers een krachtige stem in het debat te geven.

Daarom organiseerden we begin december 2022 een nieuw burgerdialoog. Het was een warme ontmoeting en uitwisseling tussen volwassenen, jongeren, professionals en vrijwilligers die zelf (psychische of andere) zorg nodig hebben/hadden of de nood hiervan zien in de samenleving. Samen bogen ze zich over de vraag wat nodig is om tot ‘goede’ zorg voor het psychisch welzijn te komen. We laten ons door elkaars ervaringen inspireren, om zo actiesporen uit te stippelen, die tot verandering kunnen leiden. Ons einddoel is een breed gedragen en actiegericht beleidsvoorstel voor psychische zorg.

De foto’s en enkele enthousiaste commentaren op de evaluatiefiches vertellen nog meer.

“Samen delen over één onderwerp en samen sporen uitzetten – het is gelukt.”

  “Ik wil meewerken om de brug te leggen naar bestaande initiatieven.”

”Ik wil de aansluiting op het armoedethema mee verzorgen.”

“De eerste stap is gezet. Volhouden is nu de kunst.”

“Samen nadenken: aan wie moeten we wat zeggen? Daar samen over nadenken en het doen! Dat moet het worden.”

In januari worden de volgende actiesporen uitgetekend.
Ben je hier graag bij betrokken? Stuur een bericht naar zorgomzorg@hartbovenhard.be.