Ga naar de inhoud
Datum 8 februari 2023
Tijdstip 19:30
Locatie Vredestraat 16-22, Berchem Antwerpen, België
Organisatie Nationaal

Talk #1: Participerende stad

Onder de noemer Forum Humane Stad verenigen alle Antwerpse actiegroepen en burgerbewegingen zich om van elkaar te leren en kennis te delen over stadsontwikkeling op mensenmaat. Forum Humane Stad organiseert op woensdag 8 februari 2023 onze eerste ‘Talks’ met als thema de rol van burgerparticipatie bij stadsontwikkelingsprojecten in De Nieuwe Vrede in Oud-Berchem. Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden.

Praktische info

Datum: woensdag 8 februari 2023
Locatie: Zaal De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16-22 2600 Berchem
Deuren: 19.30 uur
Start talks: 20.00 uur

Schrijf je gratis in via onderstaande knop met vermelding van naam en aantal aanwezigen. De plaatsen zijn beperkt.

Programma

Talk 1 – Bouwen aan de ‘geleefde stad’ – Els Vervloesem
Er zijn vele vormen van stad maken: van burgerinitiatieven die van onderuit onstaan tot door de overheid gestuurde plannings- en bouwprocessen. Hoe kunnen spontane en geplande vormen van stadsontwikkeling elkaar versterken? Hoe bouwen we aan de humane stad waar niet de verkoopwaarde, maar de waarde van de ‘geleefde’ ruimte voorop staat? Via diverse, inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland zet Els ons aan het denken over hoe we de stad op mensenmaat in praktijk kunnen brengen en wat ermee te winnen valt.

Talk 2 – Stadsontwikkeling voor en door burgers – Jonas De Maeyer
Meer en meer raken begrippen als inclusie en burgerparticipatie ingeburgerd in stadsontwikkelingsprojecten. Toch zijn we nog lang niet waar we moeten zijn, getuige de vaak moeilijke verhoudingen tussen de overheid, private partijen en burgers. Jonas zal aan de hand van verschillende cases focussen op verschillende pijnpunten van de huidige praktijk en tegelijk inspireren over hoe burgers constructief kunnen bijdragen aan mensgerichte stadsontwikkeling en de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.

Talk 3 – Voorwaarden voor succesvolle burgerparticipatie – Manu Claeys
Wat maakt burgerparticipatie relevant en succesvol? Het is een vraag die niet alleen burgers maar ook initiatiefnemers van grote bouwprojecten steeds vaker stellen. Manu staat stil bij het waarom daarvan en overloopt vanuit zijn praktijkervaring een aantal voorwaarden voor het succes.

Tafelgesprek
Na de drie talks sluiten Kenneth Cools van ‘Wij willen ademruimte’ en Filip Lagiewka van ‘Geen8hoog’ aan voor een tafelgesprek met Els, Jonas en Manu over stadsontwikkeling op mensenmaat. Luk Janssen modereert het gesprek. We sluiten af met vragen uit de zaal.