Ga naar de inhoud
Datum 9 november 2023
Tijdstip 19:30
Locatie Café Sport, Martelarenplein, Leuven, België
Organisatie Nationaal

Infoavond Climate Express in Leuven (met de steun van 11 maart beweging, Hart boven Hard, Grootouders voor het Klimaat, XR Leuven,…)

Klimaatneutraal… of klimaatpositief beleid?

De wereld kookt en brandt als gevolg van de klimaatontaarding, terwijl het ergste nog moet komen als we niet tijdig en grondig ingrijpen. Waarom reageert de mensheid dan toch zo traag? Wie heeft er belang bij om het klimaatbeleid te ondermijnen? Waarom geven klimaatwetenschappers veel verdergaande inzichten en adviezen dan het beleid oppikt? Kunnen we zomaar neutraal staan tegenover de evolutie van het klimaat? Moeten we niet dringend klimaatpositief worden, zoals wetenschappers met steeds meer aandrang aangeven, in plaats van het matte “klimaatneutrale” beleidsdoel tegen 2050…

Benieuwd hoe? Kom naar de lezing over “Klimaatneutraal… of klimaatpositief beleid?”

Wanneer? Donderdag 9 november, 19u30

Waar? Café Sport, Martelarenplein 13, 3000 Leuven

Biologische afvang van koolstofdioxide (links) en industriële afvang van koolstofdioxide (rechts)


Deze zomer heeft veel records gebroken: overstromingen, branden, hitte, tornado’s,… De klimaatopwarming gaat nog sneller dan eerst gedacht en verwacht. Rapport na rapport worden de waarschuwingen van het IPCC (de VN-klimaatorganisatie) alarmerender. Een snel en grondig klimaatbeleid dringt zich op. Maar het beleid hinkt mateloos achterop.

Vanuit de klimaatwetenschap is men duidelijk: er is dringend beleid nodig, dat beantwoordt aan de wetenschappelijke inzichten, en niet aan de korte termijn winstverwachtingen van al even kortzichtige managers en aandeelhouders van fossiele en nucleaire bedrijven.

Maar welk beleid is nodig? Waarom staat in het Akkoord Van Parijs dat we slechts klimaatneutraliteit moeten bereiken (netto geen broeikasgassen meer uitstoten)? En waarom wijzen de wetenschappelijke rapporten van het IPCC met steeds meer aandrang op de noodzaak van klimaatpositief beleid (netto afvangen van broeikasgassen, om de opwarming om te keren)? Kunnen we “neutraal” blijven tegenover de opwarming die nu al zoveel slachtoffers vergt?

Welkom op onze infoavond! En bedankt om het verder bekend te maken.

Deze infoavond werd op 6/10 in Gent gegeven in het kader van ‘Ride The Tide’, de klimaatfietstocht van Climate Express (5-8/10) langs de toekomstige overstromingslijn die we, bij ongewijzigd klimaatbeleid, tegen het einde van deze eeuw zullen kennen. Op aanraden van de toen aanwezige Nick Balthazar geven we deze info-avond ook elders.