Ga naar de inhoud
Datum 24 juni 2023
Tijdstip 10:30
Locatie Chambérystraat 24, Etterbeek, België
Organisatie Nationaal

Bijna tien jaar geleden, in 2014, staken in Antwerpen verschillende verenigingen, van vakbonden tot scouts, de koppen bij elkaar om een strijdbaar antwoord te bieden op de nieuwe Vlaamse besparingsregering Bourgeois. De burgerbeweging Hart boven Hard werd geboren. Met een alternatieve septemberverklaring, enkele grote parades in Brussel en acties allerhande zette Hart boven Hard zich op de kaart als een beweging die opkomt voor solidariteit, tegen de groeiende ongelijkheid, het verblindende winstprincipe en asociale besparingen. In de meeste Vlaamse steden ontstonden lokale HbH-afdelingen.

Ook de oprichting van een Brusselse afdeling van Hart boven Hard liet niet lang op zich wachten. Naast de deelname aan acties die uitgingen van HbH nationaal, legde Brussel haar eigen accenten, aangepast aan de grootstedelijke, meertalige en diverse context. Samenwerking werd gezocht met de Franstalige zusterverenigingen Tout Autre Chose en Tam Tam. Een meertalig literair evenement rond art. 23 van de Grondwet (de fundamentele mensenrechten), een memorandum aan de nieuwe Brusselse regering, ondertekend door een 20-tal sociale verenigingen en actiegroepen, en een manifestatie bij de openingszitting van het Brussels parlementair jaar waren onze eerste opmerkelijke initiatieven. De laatste jaren staat de woonproblematiek centraal in de Brusselse Hart boven Hard-werking. We sloten ons aan bij de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en namen actief deel aan talrijke manifestaties voor het recht op wonen zoals de internationale Housing Action Day.

Tien jaar later: tijd voor reflectie en een nieuw elan

Aan de vooravond van het tweede decennium willen we onze Brusselse werking onder de loep nemen en inspiratie verzamelen voor een vernieuwde aanpak. Gealarmeerd door de steeds maar groeiende ongelijkheid op zovele terreinen, willen we een frisse, actuele invulling geven aan de drie doelstellingen van Hart boven Hard: verbinden, verbreden en verdiepen. Daarom nodigen we jou, samen met enkele tientallen actieve Brusselaars van diverse pluimage, uit om met ons van gedachten te wisselen over de specifieke plaats van Hart boven Hard als burgerbeweging in het rijke Brussels landschap van verenigingen en actiegroepen die opkomen voor solidariteit en rechtvaardigheid, tegen discriminatie en voor een leefbare stad.

Programma:

10u30 Toelichting bij het opzet en het verloop van de inspiratiedag

Voorstelling van de Hart boven Hard-werking en goede praktijken uit andere afdelingen door een HbH-kernteamlid.

11u00 Opdeling in drie gesprekstafels rond de drie doelstellingen:

Verbinden: Hoe mensen op lokaal en bovenlokaal niveau bereiken en samenbrengen rond gedeelde problematieken? Nieuwe methodieken en instrumenten.

Verbreden: Hoe uitbreiden naar meerdere Brusselse gemeenten, naar frans- en anderstaligen en de Hart boven Hard werking verbreden naar de gewone man en vrouw in de buurten?

Verdiepen: Hoe een gemeenschappelijke link leggen tussen de verschillende strijdbewegingen? Hoe ingaan tegen de courante gelatenheid van “er is toch niets aan te doen”? Inspelen op concrete noden en verwachtingen. Uitgaan van de kracht en competenties van iedereen. Inzetten van artistieke tools.

12u00 Feedback uit de gesprekstafels

Conclusies voor de werking van Hart boven Hard Brussel.

12u30 Voor wie wenst: lunch in het sociaal restaurant van wijkhuis Chambéry (5 €)

Van harte welkom!

Graag voor 10 juni inschrijven bij één van onze kernleden:

– Rik Baeten: henry.baeten@telenet.be tel. 0479 60 08 20

– Betty D’Haenens: bettydhaenens@gmail.com tel. 0487 41 31 50

– Lieve Franssen: lieve.franssen2@gmail.com tel. 0499 14 74 46

– Rose-May Liebaert: rosemay.liebaert@gmail.com tel. 0488 88 08 51

Vermeld zeker ook of je deelneemt aan de lunch