Ga naar de inhoud
Datum 19 maart 2023
Tijdstip
Locatie Brussel, België
Organisatie Nationaal

PLATFORM 21/03 ROEPT OP: STA OP TEGEN RACISME

Racisme en discriminaties verdelen onze samenleving in A – en B burgers. En wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Racisme en discriminatie ondergraven immers de empathie en de solidariteit die het ons mogelijk maken om samen op te komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat rechten voor allen en gelijke behandeling de norm zouden moeten zijn. Hoe meer kwaliteitsvolle jobs, woningen, scholen en wijken er zijn voor iedereen, hoe minder kans discriminatie krijgt.
En dat kunnen we enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor opkomen. Vanuit deze sociale en inclusieve visie op anti-racisme, willen we burgers, middenveld, vakbonden en andere bewegingen (feministische beweging, klimaatbeweging, LGBTQIA+ beweging, de beweging voor internationale solidariteit, de dekoloniseringsbeweging) verbinden om onze gezamenlijke strijd te winnen.
Wij willen echte verandering afdwingen. Samen willen we racisme en discriminatie aanpakken op de werkvloer, in scholen en wijken. We willen een overheid die racisme en discriminaties actief opspoort, en bindende, proactieve maatregelen neemt tegen
discriminerende werkgevers, immo-kantoren of overheidsinstellingen. Het is de rol van de overheid om gelijke rechten te garanderen en ook actief af te dwingen, met de nodige sancties. En ook om het geleden onrecht uit het verleden in woord en daad te herstellen.

Daarom komen we op zondag 19 maart 2023 samen in actie. Maak deel uit van de verandering. Sluit je aan bij een lokale groep van PF21/03 in een stad in jouw buurt.


Platform 21/03 is een coalitie van middenveldorganisaties en activisten die zich sinds 2017 verenigen en rond 21 maart acties tegen racisme organiseren in heel het land. Aanvankelijk verenigden we ons nationaal rond zes concrete eisen. Intussen zijn we gegroeid tot een brede beweging met verschillende lokale groepen die acties organiseren tegen structureel racisme in al zijn vormen.

We worden gesteund door heel wat organisaties en medestanders. Doe ook mee! Neem contact op met een lokale groep van Platform 21/03 in jouw buurt. En als je graag opgenomen wil worden in onze lijst van ondersteuners, dan kan dat hier.