Ga naar de inhoud

Tussen januari en maart 2023 bekeken drie werkgroepen de uitdagingen die we zagen op de burgerdialoog van 3 december 2022. We vertrokken vanuit de hamvraag: wat is nodig om tot goede, verbindende en zingevende zorg te komen voor psychisch welzijn? En hoe gaan we daarvoor mobiliseren? 

We benoemden de positieve initiatieven die er al zijn. We brachten in kaart waarop we willen inspelen. We registreerden waar er onzekerheden en onduidelijkheden bleven. De drie werkgroepen keken naar de werkelijkheid én de mogelijkheden voor:

  • meer gelijkwaardigheid tussen zorgzoekers en zorgverleners én binnen netwerken van zorgverleners
  • meer preventie en een betere toegankelijkheid
  • aandacht voor de naasten in de zorgcontext én voor nabije zorg – vooral waar mensen geïsoleerd zijn door maatschappelijke achterstelling.

Op 1 april kwamen we weer in grotere groep samen om de resultaten van de werkgroepen te presteren en hier samen op verder te werken. Philippe Delespaul kaderde onze bevindingen in een boeiende uiteenzetting over “een ecosysteem benadering”. Daarna gingen we verder aan het werk met de intentie prioritaire acties vorm te geven.

In onderlinge interactie (met aan- en afwezigen) zetten we dit werk weer verder. We plannen een nieuwe samenkomst in september. Wie interesse heeft om mee te werken blijft welkom, laat het zeker weten aan zorgomzorg@hartbovenhard.be