Ga naar de inhoud

Op 30 november stapten we op in de rouwstoet naar de kantoren van de Europese farmalobby. Een scherpe aanklacht tegen de hebzucht van Big Pharma die weigert om intellectuele ‘eigendom’ te delen en zo de massale productie van het vaccin tegenhoudt, ten koste van miljoenen mensenlevens.

In oktober 2020 lanceerden India en Zuid-Afrika een uitdagend voorstel bij de Wereldhandelsorganisatie om de pandemie te beëindigen: stop tijdelijk de patenten op alle geneesmiddelen en technologieën die ons kunnen helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Meer dan een jaar later blokkeren de Europese Commissie, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de grote farmabedrijven het voorstel nog steeds.

Bijna 4 miljoen mensen lieten intussen het leven door COVID-19. 10.000 doden per dag omdat de EU en de Big Pharma kennisoverdracht weigeren en winst boven onze gezondheid plaatsen.

Een recent rapport van Amnesty International klaagt aan dat BioNTech, Moderna en Pfizer tegen het einde van 2022 samen 130 miljard dollar zullen verdiend hebben met de vaccinproductie, terwijl in de armste landen nog geen 1 procent van de bevolking is gevaccineerd.

Op 30 november 2021 was het de eerste verjaardag van het Europees burgerinitiatief ‘Geen winst op de pandemie’. De petitie haalde ondertussen 233.000 handtekeningen, waarvan ruim 31.000 in ons land. Tegen de zomer van 2022 moeten dat er 1 miljoen zijn. Dan moet de Europese Commissie onze eisen in overweging nemen.

Op 30 november startte ook de ministerraad van de Wereldhandelsorganisatie, een belangrijk beslissingsmoment over de patentenkwestie. Daarom ondersteunde Hart boven Hard op 30 november de actie van de coalitie ‘Geen winst op de pandemie’.

Net zoals in Londen organiseerden we een rouwstoet om de slachtoffers van Covid-19 te herdenken en onze eisen voor vaccinrechtvaardigheid kracht bij te zetten.

Farmaceutische bedrijven mogen niet van deze pandemie profiteren ten koste van de gezondheid van mensen. Een collectieve dreiging vraagt om solidariteit, niet om privaat winstbejag. Overheidsmiddelen moeten samengaan met garanties dat de producten beschikbaar en betaalbaar zijn.

De rouwstoet hield halt voor de kantoren van de farmalobby, de European Federation of Pharmaceutical Industries. Daar kleefden we tientallen affiches tegen de ramen, met een korte biografie van mensen die wereldwijd aan Covid zijn overleden. Winstzucht kost mensenlevens. Heel veel mensenlevens. Dit moet stoppen! Hoog tijd om kennis te delen.

Je kan nog steeds de petitie tekenen en mee verspreiden: Geen winst op pandemie! Iedereen verdient bescherming tegen CO