Ga naar de inhoud

Hart boven Hard luidde op 20 juni samen met de drie vakbonden en allerlei verenigingen en bewegingen de alarmklok op de nationale betoging voor koopkracht en voor een herziening van de loonnormwet. Een geluid dat al langer klinkt in de samenleving, maar dat nooit gehoord lijkt te worden. De opkomst op de betoging was van jewelste (80.000!) – wordt er nu naar ons geluisterd?

Omdat alles te duur wordt, moeten de lonen omhoog. De lonen zijn geen ‘last’, net zomin als de zorg een ‘last’ is, of de publieke diensten, het verenigingsleven, de sociale woningen, het onderwijs, de cultuur… Integendeel, zij geven vorm aan onze rijkdom. Die rijkdom is van iedereen. Hem afbouwen, is de samenleving verarmen.  

Bedankt aan iedereen die mee alarm sloeg! Wordt vervolgd.