Ga naar de inhoud

De gemeente Denderleeuw wil de samenwerking met de opbouwwerkers van SAAMO Oost-Vlaanderen stopzetten. Die leveren al tien jaar lang stevig en door de gemeente gewaardeerd sociaal werk: buurthuis De Palaver, het onderwijsopbouwwerk, de Toe-komstgroep, de renovatieprojecten, de vrouwengroep, de woonclub, ruilwinkel de Wissel, Rap op Stap, Samenspel, het buurtwerk in Leeuwbrug en Landuit,… Wij begrijpen het gemeentebestuur dan ook niet. Het maakt hier een strategische fout die het dringend moet rechtzetten.

Professoren en docenten Sociaal Werk van Vlaamse universiteiten en hogescholen protesteerden al ongerust: het sociale middenveld wordt buitenspel gezet onder druk van extreemrechts.

Ook wij toonden, samen met vrijwilligers en buurtbewoners, onze solidariteit met SAAMO. En wel bij het begin van de gemeenteraad op 25 mei. WANT …

Wil je constructief én kritisch kunnen bouwen aan verbinding en aan de strijd tegen uitsluiting en polarisatie? Dan is de eigenheid en autonomie van het sociaal werk cruciaal. Democratie begint bij mensen een stem geven en samen opkomen voor sociale grondrechten. Complexe contexten zoals die in Denderleeuw vragen net om volgehouden investeringen in sterk opbouwwerk en buurtwerk en om vertrouwen in de expertise van sociale werkers.

Wij vragen het gemeentebestuur terug te komen op zijn stappen en de samenwerking met SAAMO te versterken.

Meer weten:
https://sociaal.net/…/denderleeuw-schrapt-subsidies…/