Ga naar de inhoud

Op 9 november werd er in het hele land gestaakt en actie gevoerd voor meer koopkracht. Hart boven Hard was ook aanwezig in Antwerpen, Leuven, Brussel en Gent.

In Gent hielden we een ‘piket voor de piketlozen’, met soep, muziek en verhalen van burgers, vakbondsmilitanten en lokale organisaties over de hoge energiefacturen.
In Antwerpen gingen we onze steun betuigen bij sociale organisaties waar de emmer overloopt door de toenemende vermarkting, besparing en verarming. Ook de culturele sector die hard geraakt wordt in Antwerpen was aanwezig in de vorm van enkele afgetreden stadsdichters en de jongeren van For Future.
In Leuven lunchen we aan het piket van Gasthuisberg met een kleine rijkelijk gedekte tafel voor de energiebonzen en een lange tafel met schamele kruimels voor de werknemers en de zorg.
In Brussel deden we naar de goede oude Hart boven Hard traditie mee aan de fietseling die werd georganiseerd langs verschillende organisaties die erg lijden onder de dalende koopkracht. 

Hart boven Hard strijdt voor een sociaal-rechtvaardiger en duurzamer (energie)beleid. We waken erover dat de kwetsbaarste groepen niet vergeten worden in de strijd voor meer koopkracht.
Daarom zullen we ook aanwezig zijn op de volgende momenten:

> 28 november: Om 18u ligt de gemeenteraad Antwerpen de komende besparingen toe. Het ideale moment om de volle emmers die we verzamelden op 9/11 bij de beleidsmakers af te geven. Want laat er geen twijfel over zijn: extra besparingen zorgen ervoor dat de emmers van de sociale en culturele sector overlopen. Het evenement kan je hier vinden.

> 4 december: Nationale manifestatie ‘Trop is te veel‘: 13u, station Brussel-Noord

> De vakbonden plannen ook nog acties op 19 december en 31 januari. Meer info volgt snel!

Vragen, interesse om deel te nemen of om een eigen actie te organiseren rond dit thema? Neem contact op met sara@hartbovenhard.be