Ga naar de inhoud

Op 24 januari 2022 diende Hart Boven Hard samen met 16 andere middenveldorganisaties en vakbonden binnen de coalitie Iedereen Beschermd een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tegen het nieuwe decreet Vlaamse Sociale Bescherming.

Met de recente aanpassingen aan dit decreet zorgt de Vlaamse regering ervoor dat niet iedereen op een gelijke manier recht heeft op de Vlaamse Sociale Bescherming.

  • Ten eerste heb je pas recht op een zorgbudget na tien jaar verblijf in Vlaanderen of Brussel, waarvan vijf jaar ononderbroken én als je slaagt voor je inburgeringsexamen.
  • Ten tweede: ook het recht op korting (jaarlijks €27 zorgpremie betalen in plaats van €54) wordt aan meer voorwaarden verbonden. Je moet 5 jaar in België verblijven en slagen voor je inburgeringsexamen.
  • Ten slotte: wie geen of een te laag zorgbudget krijgt en tegen deze beslissing beroep wil aantekenen moet vanaf nu €75 “dossiertaksen” betalen

Al deze wijzigingen aan het decreet vinden wij onrechtvaardig. Wij verzetten ons tegen het voorwaardelijk maken van rechten en stappen daarom naar het Grondwettelijk Hof. Deze procedure zal ongeveer twee jaar duren. Jij kan ons steunen door onze campagne te delen of door financieel bij te dragen voor de procedurekosten. We hebben in totaal 12.500 euro nodig die we inzamelen via een crowdfunding.

Meer info vind je op de website beschermd.mensenrechten.be