Ga naar de inhoud

Véél mensen zien hun halte of buslijn verdwijnen in de nieuwe vervoersplannen Basisbereikbaarheid, wat vrijwel zeker gaat leiden tot een isolement van oudere reizigers of mensen met een beperking.

Veel gebruikers hebben dit Openbaar Vervoer ook dagelijks nodig voor hun woon-werkverplaatsingen.

Tal van gebruikers zijn helemaal afhankelijk van het OV.

Digitaal stelt men bovendien voorop bij de nieuwe OV-vervoersplannen, maar veel mensen / gebruikers zijn daar helemaal niet klaar voor.

Mensen lopen hierbij een groot risico op immobilisme en een sociaal isolement.

De politiek heeft NU de verantwoordelijkheid van deze plannen bij de gemeentebesturen gelegd (en deze waren ook vragende partij); maar de gevolgen zijn nu reeds duidelijk. Er zijn heel wat problemen…bij de nieuwe vervoersplannen.

De gemeentebesturen zijn dus vanuit en binnen de opgerichte vervoerregio verantwoordelijk voor de mobiliteit van hun inwoners en hebben de voorliggende vervoersplannen goedgekeurd.

Met de schrijfactie ‘vraag het aan uw burgemeester’ willen zoveel mogelijk burgers mobiliseren om een inbreng te doen naar hun gemeentebestuur, om de voorliggende plannen concreet bij te sturen in het belang van de gebruikers.

Laten wij er samen voor gaan; samen staan we immers sterker.

Foto overzicht © Noortje Palmers