Ga naar de inhoud

Ontmoetingsplekken en mobiele GGZ-werkers: hefbomen voor psychisch en sociaal welzijn

Psychische problemen hebben een steeds groter wordende impact in onze samenleving. De nood aan ondersteuning is groot. De huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg  (GGZ) kan hier onvoldoende een antwoord op bieden. Burgers gingen in gesprek over de pijnpunten én alternatieven, vanuit hun ervaring als persoon met psychische kwetsbaarheid, mantelzorger, zorgverlener, welzijnswerker, … Zo omschreven  we onze visie op psychische zorg.

Om deze visie te verdiepen, blijven we kiezen voor burgerdialogen. We laten ons hierbij inspireren door laagdrempelige en verbindende praktijken. Zo waren we op 13 april 2024 te gast bij De Serre in de wijk Nieuw-Gent. Daar werken 5 sociale organisaties samen en is een GGZ-medewerker deel van de begeleidersploeg. Deze samenwerking met inzet van de GGZ-medewerker is een absolute meerwaarde. Het maakt mogelijk om met een grote variatie in het activiteitenaanbod in te spelen op verschillende  noden, maar ook op de diverse talenten van de wijkbewoners. De wijkbewoners worden ook actief betrokken bij de creatie van deze plek.

Deze werking is voor ons een mooie illustratie van een initiatief waar ervaringskennis en professionele kennis elkaar ontmoeten. De mythe van de alwetende professional wordt hier doorprikt.  De gemeenschappelijke expertise leidt tot een duurzame, herstelgerichte werking. Dit inspirerend bezoek overtuigde ons nog meer van de noodzaak aan laagdrempelige initiatieven, waarbij de inzet en betrokkenheid van zorgprofessionals een meerwaarde is.

Op 15 juni gaan we verder in gesprek over dergelijke laagdrempelige initiatieven waar welzijnswerk en GGZ elkaar versterken. We gaan dieper in op de rol die steden en gemeenten, GGZ-netwerken en eerstelijnszones kunnen opnemen om buurtgerichte zorg vorm te geven.

Van harte welkom! Meer info vind je hier.